TANGDAI VIDEOGRAPHY 盛唐多媒体影音制作公司
TANGDAI  VIDEOGRAPHY                                                                                                                      盛唐多媒体影音制作公司

      联系电话TEL:

  • 718- 813-8925 (Chinese)
  • 203-685-5424(English)
  •  

Email:

tangdai2000@hotmail.

com

录影集锦

生日样片

婚礼样片1

婚礼样片2

中式古典婚礼样片

宣传片样片

2018 阿诺德世界形体小姐全场冠军牟丛莅临美国洋子健身全明星

2019

相聚 SARASOTS 精彩短片

Print | Sitemap
© Yong Tang